Novica
24.06.2021

Na prvi julijski dan tretja seja skupščine KK Cedevita Olimpija

V četrtek, 1. julija, ob 10.00 bo v prostorih Arene Stožice potekala tretja seja skupščine Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Dnevni red: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda skupščine; Potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine; Pregled delovanja Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija v košarkarski sezoni 2020/2021; Seznanitev skupščine z letnim poročilom … Continued

V četrtek, 1. julija, ob 10.00 bo v prostorih Arene Stožice potekala tretja seja skupščine Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda skupščine;
  2. Potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine;
  3. Pregled delovanja Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija v košarkarski sezoni 2020/2021;
  4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija za koledarsko leto 2020 z mnenjem revizorja;
  5. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega odbora Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija;
  6. Pridobitev soglasja za prodajo stanovanja na Bratovševi ploščadi;
  7. Razno.

Člane društva obveščamo, da so vsa gradiva, od dneva objave tega vabila dalje do dneva zasedanja skupščine, članom društva Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija na vpogled na poslovnem naslovu društva Košarkarski klub Cedevita Olimpija, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 9.00 in 13.00 uro.

VABILO NA TRETJO SEJO SKUPŠČINE KK CEDEVITA OLIMPIJA

Sponzorji

Mali sponzorji, dobavitelji in partnerji