Novica
14.06.2024

V petek skupščina KK Cedevita Olimpija

V petek, 21. junija 2024, bo v prostorih dvorane Stožice potekala skupščina KK Cedevita Olimpija. DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine; 2. Potrditev dnevnega reda skupščine; 3. Potrditev zapisnika 7. redne seje skupščine; 4. Glasovanje o članih upravnega odbora Kluba, za mandat 5 (pet) let, šteto od 9.7.2024 dalje. … Continued

V petek, 21. junija 2024, bo v prostorih dvorane Stožice potekala skupščina KK Cedevita Olimpija.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine;
2. Potrditev dnevnega reda skupščine;
3. Potrditev zapisnika 7. redne seje skupščine;
4. Glasovanje o članih upravnega odbora Kluba, za mandat 5 (pet) let, šteto od 9.7.2024 dalje. Glasuje se za upravni odbor, ki ga v imenovanje predlaga upravni odbor Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija (v nadaljevanju upravni odbor) v naslednji sestavi: Tomaž Berločnik, Emil Tedeschi, Damjan Kralj, Andrej Slapar, David Kovačič, Sašo Berger, Blaž Brodnjak, Enzo Smrekar, Zoran Stankovič, Jurij Žurej, Emil Jr. Tedeschi.
5. Glasovanje za predsednika kluba. Glasuje se za predsednika kluba, ki ga v imenovanje skupščini predlaga upravni odbor in sicer za prvo polovico mandata dveh let in pol, se predlaga Tomaž Berločnik. Za predsednika kluba, za drugo polovico mandata za dve leti in pol se v imenovanje skupščini predlaga Emil Tedeschi.
6. Glasovanje o članih nadzornega sveta, za mandat 5 (pet) let, šteto od 9.7.2024 dalje. Za člane nadzornega odbora se v imenovanje skupščini, na predlog upravnega odbora, predlaga za predsednika nadzornega odbora: Prof. dr. sc. Siniša Petrovič, za člana nadzornega odbora Bojan Župevc, za člana nadzornega odbora se predlaga Silvester Zaman.
7. Glasovanje o članih disciplinske komisije, za mandat 5 (pet) let, šteto od 9.7.2024 dalje. Za člane disciplinske komisije se v imenovanje skupščini, na predlog upravnega odbora, predlaga za predsednico disciplinske komisije Barbara Klemenc, za člana disciplinske komisije Robert Gašparac, za članico disciplinske komisije Urša Pezdevšek.
8. Razno.

 

VABILO NA SKUPŠČINO

Sponzorji

Mali sponzorji, dobavitelji in partnerji