Novica
24.01.2023

Prihodnjo sredo skupščina KK Cedevita Olimpija

V sredo, 1. februarja, bo v prostorih dvorane Stožice potekala skupščina KK Cedevita Olimpija. DNEVNI RED: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda skupščine; Potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine; Potrditev zapisnika 4. redne skupščine Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Pregled delovanja Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija v košarkarski sezoni 2021/2022 in … Continued

V sredo, 1. februarja, bo v prostorih dvorane Stožice potekala skupščina KK Cedevita Olimpija.

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda skupščine;
  2. Potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine;
  3. Potrditev zapisnika 4. redne skupščine Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija.
  4. Pregled delovanja Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija v košarkarski sezoni 2021/2022 in prve polovice sezone 2022/2023;
  5. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija za koledarsko leto 2021 z mnenjem revizorja;
  6. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega odbora Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija;
  7. Glasovanje o zamenjavi člana Disciplinske komisije;
  8. Razno.

Člane društva obveščamo, da so vsa gradiva, od dneva objave tega vabila dalje do dneva zasedanja skupščine, članom društva Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija na vpogled na poslovnem naslovu društva Košarkarski klub Cedevita Olimpija, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 9.00 in 13.00.

VABILO NA SKUPŠČINO

Sponzorji

Mali sponzorji, dobavitelji in partnerji