SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE KK OLIMPIJA LJUBLJANA

Na podlagi Pravil Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana sklicujemo izredno skupščino Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana, ki bo v torek, 10.11. 2015 ob 13.00 uri v prostorih dvorane Stožice.

SKLIC SKUPŠČINE KOŠARKARSKEGA KLUBA OLIMPIJA LJUBLJANA

Na podlagi Pravil Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana sklicujemo izredno skupščino Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana, ki bo v torek, 10.11. 2015 ob 13.00 uri v prostorih dvorane Stožice (soba za novinarske konference, pritličje), Vojkova 100, 1000 Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine,
2. Potrditev zapisnika skupščine KK Olimpija Ljubljana z dne 24.6.2015,
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda,
4. Sprejem sprememb statuta KK Olimpija Ljubljana,
5. Razno.